Uitnodiging

Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van Motorcrossclub MAC Bedaf op 21 oktober 2015, willen wij op zaterdag 23 januari 2016 een doorlopende bijeenkomst organiseren in Gasterij De Pier Schansweg 3 te Uden. Dit is op Bedaf in Uden waar het allemaal begon.

Deze bijeenkomst is van 16.00 tot 24.00 uur.

Ook zijn dan diverse oude crossmotoren en allerlei krantenknipsels, boekjes, fotoís e.d. tentoongesteld. Tevens zullen er filmpjes vertoond worden.

Deze dag is vrij toegankelijk voor alle motorsportliefhebbers.

Wij zouden het op prijs stellen u daar te mogen begroeten.

Op zondag 24 januari 2016 is van14.00u tot 19.00u op dezelfde locatie een reŁnie voor oud NMB leden die ook voor eenieder die de motorsport een warm hart toedraagt, vrij toegankelijk is.

PS: Consumpties zijn voor eigen rekening en voor de gemaakte onkosten staat er een collectebus bij de ingang.

De commissie MAC Bedaf 50 jaar en NMB reŁnie.